toekomst_BVO_Oudewater_Utrecht

Hoe houden we de maakindustrie in de provincie Utrecht vitaal?

Woensdag 22 november jl. was de BVO als partij van Platform Bedrijven Utrecht West deelnemer aan de kennismarkt ‘Toekomst voor de Utrechtse Economie”.
Samen met de voorzitter en secretaris van het platform heeft onze voorzitter Marleen van Dam  het platform en onze regio vertegenwoordigd. Daarbij werd het Platform Bedrijven Utrecht West ondersteund door de aanwezigheid van wethouders en ambtenaren uit hun regio.
Er waren een 7 – tal deelsessies die bezocht konden worden, men kon er hiervan 3 bezoeken. Onder de aanwezigen waren wij het enige ondernemersplatform! Verder veel mensen van U10 – EBU – gemeenten – provincie etc.

De sessies:
1 Werkmilieus van de Toekomst
2 Healthy urban living
3 Energietransitie als economische kans
4 Utrecht als internationale spil
5 Verbinden van denkers en doeners
6 Smart mobility / smart economy
7 Hoe houden we de maakindustrie vitaal? / geef de maakindustrie de ruimte.

In drie ronden hebben wij sessie nr. 7 voor onze rekening genomen. Hierin zijn vooral de onderwerpen ruimte / wonen en de aansluiting onderwijs /arbeidsmarkt uitgebreid besproken.
Aanwezigen konden zelf kiezen welke sessies ze bezochten, sessie 7 is bijzonder goed bezocht! De Maakindustrie is niet alleen in Utrecht-West maar ook in andere delen van de provincie een belangrijk onderwerp. Tijdens de drie rondes is er veel bruikbare input verzameld die nader door het platform wordt uitgewerkt en aan de  Provincie wordt verstuurd. Een goed moment om het belang van de Maakindustrie in de regio onder de aandacht te brengen.

Vanuit het Platform bedrijven Utrecht-West  hebben we aangegeven bereid te zijn verder met de provincie in gesprek te gaan over dit onderwerp in de richting van de Ruimtelijke Economische Strategie voor de Provincie Utrecht plus.