DOELSTELLINGEN BVO


De Bedrijvenvereniging Oudewater (BVO) heeft als doel de economische en maatschappelijke omgeving in de gemeente voor ondernemingen zodanig te optimaliseren, dat deze maximaal kunnen profiteren van de ondernemerskansen in het verzorgingsgebied. Dit doet de BVO door middel van BINK, Belangenbehartiging, Informatie overdracht, Netwerken en Kennis delen.

Belangenbehartiging
De BVO zet zich in voor belangenbehartiging voor haar leden. Dit doen we onder andere door 2 keer per jaar onze standpunten uiteen te zetten tijdens bijeenkomsten met de NOVO, LTO en de burgemeester en wethouders.

Informatie overdracht
De BVO wil middels het BVO Bulletin en de website, zo vaak als nodig, leden op de hoogte houden van de lopende zaken in de aandachtsgebieden van de BVO. Bijvoorbeeld over veiligheid, bereikbaarheid, huisvesting en de economische agenda.

Netwerken
De BVO wil haar leden in de gelegenheid stellen elkaar formeel en informeel te ontmoeten. Dit doen we door het organiseren van bijeenkomsten zoals de nieuwjaarsreceptie, de BVO Outdoors!, het ledenuitje en de Dag van de ondernemer.

Kennis delen
De BVO wil kennis delen met haar leden. Dit willen we onder andere doen door een mentoraat te starten. Voor jonge ondernemers door ervaren ondernemers. Maar bijvoorbeeld ook door het organiseren van een gezamenlijke cursus.

De BVO houdt zich bezig met uiteenlopende onderwerpen in de gemeente Oudewater en de provincie Utrecht. Zo is de BVO ondermeer betrokken bij de eventuele realisatie van een regionaal bedrijventerrein langs de A12, nemen we deel aan discussies rondom de economische- en structuurvisie en is de BVO gesprekspartner bij de totstandkoming van verschillende zaken, zoals infrastructuur, regelgeving, werkgelegenheid, revitalisatie, handhaving en de economische agenda. Op deze website kunt u een overzicht vinden van het laatste nieuws over de activiteiten van de BVO en correspondentie over enkele actuele beleidsonderwerpen.