VEREISTEN

  • Uw bedrijf dient in de gemeente Oudewater te zijn gevestigd.
  • U dient werkzaam te zijn in handel, industrie of dienstverlening (winkeliers en detailhandel kunnen nog geen lid worden, daarvoor bestaat vooralsnog de NOVO).
  • Indien voor de periode van een jaar verzuimd is contributie te betalen, dan wordt men geacht geen lid meer te zijn en kan geen gebruik meer worden gemaakt van de voorzieningen die de BVO getroffen heeft.